Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Yêu không chỉ là một danh từ

Yêu không chỉ là một danh từ

Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh
.Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.