Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Yêu là chết ở trong lòng một ít.