Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc.

Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc.

Love means never having to say you’re sorry!
(Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc.)