Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Yêu là một từ ngắn ngủi

Yêu là một từ ngắn ngủi

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.
(Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.)