Trang chủ / Những câu nói hay / Yêu mọi người

Yêu mọi người

Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai.