Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Yêu một người không yêu mình là điều rất đau khổ

Yêu một người không yêu mình là điều rất đau khổ

Yêu một người không yêu mình là điều rất đau khổ, nhưng điều tồi tệ hơn là người bạn không yêu lại cứ yêu bạn. Người không yêu mình là điều rất đau khổ, nhưng điều tồi tệ hơn là người bạn không yêu lại cứ yêu bạn.