Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Yêu vì mục đích được yêu là con người

Yêu vì mục đích được yêu là con người

Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần